Home » Agenda ng Maralita

Agenda ng Maralita

  • Adyenda ng Maralita

    Adyenda ng Maralita

    Milyon-milyong Pilipino ang lubos na nagdurusa sa napakabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, langis, at iba pang batayang bilihin at serbisyo. Mula nang maupo si Marcos Jr., wala pang […]

    Read more